Nuotekų valymo būtinybė šiandien

Žemėje dar niekada taip netrūko vandens kaip šiandien. Išaugusi ir toliau smarkiai besiplečianti pramonė, technologijų viešpatavimas sukelia ypač spartų resursų vartojimą, kuris labai dažnai vykdomas neatsakingai. Veikiami klimato atšilimo (prie ko žmogus taip pat ženkliai prisidėjęs), ledynai tirpsta, upės ir ežerai teršiami bei senka, todėl gėlo vandens atsargos mažėja, tuo tarpu suvartojimo kiekis auga neadekvačiai greitai. Būtent todėl nuotekų valymas ir valymo irenginiai yra reikalingi, siekiant saugoti vandens resursus ir tausoti gamtą.

Kodėl reikia valti nuotekas?

Nuotekų valymasPirmiausia reikėtų apsibrėžti, kas apskritai yra nuotekos. Nuotekomis galima pavadinti visiškai visus kritulius ir vandenys, per kanalizacijos sistemas tekančius iš pramoninių ar gyvenamųjų namų teritorijų. Sudėtimi visos nuotekos gali skirtis – vienuose nutekančiuose vandenyse gali būti daugiau organinės kilmės prduktų, tokių kaip nafra, orgnainės rūgštys, biologinių darinių – grybelių, mielių, bakterijų bei neorganinių darinių –druskų, grunto, šarminių produktų. Visi teršalai vieni už kitus pavojingesni. Nepaslaptis, kad tokių nuotekų kokybė, palyginus praėjusio amžiaus pradžios, vidurio ir dabartinę – ženkliai keitėsi į blogąją pusę.Pastaraisias metais ypač išaugo susirgimų, kylančių dėl nekokybiško geriamojo vandens, skaičius. Tai labai paprasta paaiškinti. Pramonėje naudojama chemija, įvairūs vandenyje nesiskaidantys aliejai ir pesticidai su nuotekomis patenka į ežerus, upes, giluminius vandenis ir gamtą nuodija pamažu. Kyla didelis pavojus žmogaus sveikatai. Kitas, jau pradžioje paminėtas aspektas – gėlo vandens trūkumas, taip pat reikalauja ieškoti būdų nuotekų vandenį valyti ir perdirbti. Vakarietiškojo pasaulio pramonė iššvaisto milžiniškus vandens resursus ne tik pramonėje. Kapitalistiško pasaulio gyvenimo būdas kiek išlepino žmogų, todėl šis nė nesusimąstęs valosi dantis, atsukęs bėgantį čiaupą, po dušo srove praleidžia dvidešimt minučių, išmeta lauk pustuščius gėrimų buteliukus ir t.t. Tuo tarpu Pietų pasaulis nuolat jaučia tokio vandens deficitą. Taigi, kad geriamas vanduo būtų išvalytas nuo žmogaus sveikatai kenksmingų junginių, o biologinė aplinka nekentėtų dėl ant grunto nusėdančių ar su garais į atmosferą patenkančių nuodongų medžiagų, nuoteku valymas turi būti atliekamas nuolat ir labai kokybiškai. Tai sudėtingas procesas, kuriame dalyvauja sudėtingi valymo irenginiai, o procesus valdo patyrę specialistai. Apskritai nuotekų valymą galima skirstyti į mechaninį, cheminė, biologinė, fizinį-cheminį matodus. Pasitelkus dar kitą kvalifikavimo sistemą – į destruktyvųjį ir rekuperacinį valymo būdą. Pirmuoju atveju teršalai iš vandens pašalinami kaip nuosėdos ar dujos, prieš tai suskaidžius cheminius junginius specialia chemija, tada šie nuėda dugne, iš kur juos paprasčiau pašalinti. Antruoju atveju vyksta organinių junginių degrdacija, kadangi pasitelkiami įvairūs mikroorganizmai, kurie vandenyje esančias organines nuodėdas savotiškai paverčia maisto medžiaga. Valymo būdą pasirinkti reikia įvertinus, kokios kokybės vandenį valymo būdu siekiama išgauti, kokios prigimties teršalai valomajame vandenyje vyrauja (organinės ar mineralinės kilmės, įvairiausi sintetinės kilmės gamybiniai teršalai), kokios yra turimų techninių įrengimų charakteristikos ir kt. Svarbu derinti daugybę procesų ir priemonių, kad atgal į natūralius gamtos vandens telkinius patektų nežalingas ir vėl tinkamas naudojimui bei vartojimui vanduo.

Traidenis – kokybiška nuotekų valymo įranga

Traidenis produkcija gaminama iš kokybiškų, aplinkai raugiškų medžiagų, yra lengvai naudojami. Gaminant šiuos valymo įrenginius buvo vadovautasi vizija taršos ribą sumažinti iki minimaliausios. Veikimo principas paprastas: nutekų vanduo patenka į įrenginį ir čia maišosi su dumblu, kuris turi aktyvių mikroorganizmų. Šie suskaido biologinius ir koloidinius teršalus, kurių skaidymo produktas vėliau nusėda dugne. Tokiu būdu išvalytą vandenį toliau galima nukreipti į natūralius gamtos vandenis arba naudoti kiemo priežiūrai ir laistymui. Traidenis valymo irengimai yra puikus pasirinkimas individualių namų gyventojams, kada teršalus sudaro daugiausiai biologinės medžiagos. Vienaip ar kitaip, pageidaudami, kad nuoteku valymas jūsų teritorijoje būtų vykdomas kokybiškai, pasitartkite su specialistais. Šie jums pasiūlys geriausią nuotekų valymo metodą.

Gairės: