Ką svarbu žinoti apie organines trąšas?

Šiuo metu ūkiuose, kuriuose gaminama ar auginama ekologiška produkcija, yra tam tikros trąšos, kurios leidžiamos. Vienos iš jų – organinės trąšos. Didžioji dalis leidžiamų trąšų yra organinės kilmės, apie trečdalis trąšų gali būti mineralinės kilmės ir tik mažoji dalis gali sudaryti nano trąšų. Ką apie tai reikia žinoti?

Trašos iš organinių junginiųDidžioji dalis šių trąšų yra skirti augalų augimo skatinimui. Kitaip sakant tai vadinama aktyvikliais. Jų pagrindinis tikslas yra ne tik sužadinti, bet ir aktyvinti natūralius augimo procesus. Kita didelė dalis trąšų skiriama tam, kad būtų gerinama dirvožemio būklė. Tiesa, ekologiniuose ūkiuose arba tiems, kurie nori savo darže auginti ekologiškus produktus, galima naudoti tokias organines trąšas, kurios yra paprasčiausias mėšlas, natūralios arba neutralizuotos durpės, kompostas ir t.t. Tiesa, jos skirsis nuo kitų trąšų savo sudėtimi ir poveikiu. Organinė trąša veikia ilgai t.y. jos pasisavinimas ir veikimas yra ilgalaikis procesas, o ne toks, kaip yra naudojant mineralines trąšas. Tiesa, pastarųjų reikia daug dažniau.

Pavyzdžiui, mėšlas darys didelę įtaką humusui ir organinėms medžiagoms. Galima naudoti tiek paprastą mėšlą, tiek ir pirkti organinės kilmės trąšas, kurių sudėtyje yra mėšlas. Mėšlas gali būti tiek galvijų, tiek ir paukščių. Tokių trąšų pasisavinimas priklauso nuo dirvožemio sudėties, todėl turint lengvą dirvožemį rekomenduojama naudoti bekraikį mėšlą. Tuo tarpu sunkiame dirvožemyje susidarys didesnis kiekis humuso. Tiesa, jei naudojamas skystas mėšlas, tai humusas gali netgi sumažėti. Tokiu atveju, kai nežinoma kaip naudoti mėšlą, verčiau įsigyti jau pagamintas organines trąšas.

Dar viena plačiai naudojama trąša, kuri yra organinės kilmės – durpės. Jos ne tik naudingos kaip trąša, bet ir puikiai tinka mulčiavimui. Tokios organinės trąšos, kurios jau pagamintos, turi geresnį pasisavinimą, nes ne kiekvienas žino kaip tinkamai tręšti naudojant tam tikras durpes. Tuo tarpu kompostas yra paprastas būdas tręšti žemę nedideliuose plotuose. Kompostas gali papildyti dirvožemį reikiamu kiekiu naudingų medžiagų. Tiesa, viskas priklauso nuo komposto kokybės ir jo subrendimo lygio. Jeigu perkamas jau pagamintas kompostas, tai jis būna ištiriamas dėl sunkiųjų metalų kiekio. Tik leistinos normos yra galimas būdas tręšti ekologiškai. Vėlgi, patiems suprasti ar pagamintas kompostas yra tikrai tinkamas naudojimui, yra sudėtinga. Dėl šių priežasčių vis daugiau perkamos jau pagamintos organinės trąšos. Tuomet žinoma, kokį kiekį naudoti tam tikram plotui dirvožemio.